Αντιμιλιταριστική Εκδήλωση Μαθητών

εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 23/2/13 στο Ρεσάλτο από την Αυτόνομη Συνέλευση Μαθητών/τριών και την ομάδα Πείραγμα.

48 68

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *