Αφίσα 2/13

αφίσα αντιφά_Αφίσα Αντιφά

Αντιφασιστική αφίσα που κολλιέται στο Χαλάνδρι και τις γύρω περιοχές με αφορμή κάποια πρόσφατα γεγονότα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *